Thành Nhà Hồ, 23/05/2024

 • GIỜ THAM QUAN
  • Thời gian đóng/mở cửa
   • Mùa hè: từ 7h00 đến 17h30
   • Mùa đông: từ 7h00 đến 17h00
  • Mức thu phí
   • Người lớn: 40.000đ/lượt
   • Trẻ em (từ 7-12 tuổi): 20.000đ/lượt
  • Địa chỉ liên hệ
   • Văn phòng chính của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ
   • Địa chỉ: Thôn Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
   • Điện thoại: 02378.929.181 - 0984.766.852
   • Email: thanhnhahovietnam@gmail.com

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang online: 5

  Hôm nay: 321

  Đã truy cập: 1032151

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ được thành lập trên cơ sở Ban Quản lý Di tích Thành Nhà Hồ, theo quyết định số 3341/QĐ-UBND, ngày 21/9/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm có các nhiệm vụ:

- Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật;
- Nghiên cứu những nội dung lịch sử và giá trị văn hoá của quần thể di sản Thành Nhà Hồ. Tổ chức thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng nhằm bảo quản, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần thuộc quần thể khu di sản Thành Nhà Hồ; từng bước phục hồi và nâng cao giá trị văn hoá truyền thống của di tích;
- Quản lý, bảo vệ các di tích động sản, bất động sản... ngăn chặn mọi hành vi xâm hại đến di tích, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ngành để tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ di tích;
- Tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể phục vụ khách tham quan khu di tích;
- Nghiên cứu, sưu tầm có chọn lọc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể, nghệ thuật của quần thể khu di tích Thành Nhà Hồ nhằm làm phong  phú và nâng cao bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc, phục vụ sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh nhà;
- Tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt là với UNESCO; tranh thủ sự trợ giúp của quốc tế; các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ; các cá nhân trong và ngoài nước, quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi nguồn đầu tư theo quy định của Nhà nước trong việc tu sửa, phục hồi, trùng tu, tôn tạo, bảo quản khu di sản theo quy định của pháp luật;
- Khai thác tiềm năng kinh tế của quần thể khu di sản Thành Nhà Hồ phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, nhân sự theo sự phân công, phân cấp hiện hành của UBND tỉnh;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao;
Trung tâm có 03 phòng chuyên môn:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

  Thành lập theo Quyết định số 127/QĐ-SVHTTDL, ngày 05/6/2008 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Giám đốc công tác hành chính quản trị cơ quan;
- Thực hiện công tác báo cáo, tổng hợp;
- Công tác quản lý hồ sơ cán bộ và văn thư lưu trữ;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch Tài chính;
- Thực hiện công tác Kế toán;
- Quản lý, bảo vệ các di tích động sản, bất động sản... ngăn chặn mọi hành vi xâm hại đến di tích, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ngành để tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ di tích;
- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, nhân sự theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm;
- Phục vụ công tác lễ tân, tiếp khách cho Ban Giám đốc, các hội nghị, hội thảo, hội họp của cơ quan; In ấn thư thiệp (giới thiệu, chúc mừng, thăm hỏi, cám ơn) vào các dịp lễ tết cho cơ quan;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.
- Hiện nay phòng có 01 trưởng phòng và 24 cán bộ, lao động hợp đồng, khoán việc.

2. Phòng Nghiệp vụ Di sản

Thành lập theo Quyết định số 128/QĐ-SVHTTDL, ngày 05/6/2008 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có nhiệm vụ:
- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước để xây dựng các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học ngắn hạn và dài hạn, hợp tác thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế liên quan đến khu di sản Thành Nhà Hồ;
- Nghiên cứu những nội dung lịch sử và giá trị văn hoá của quần thể di sản Thành Nhà Hồ. Tổ chức thực hiện các công tác, hoạt động nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng nhằm bảo quản, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần thuộc quần thể khu di sản Thành Nhà Hồ, từng bước phục hồi và nâng cao giá trị văn hoá truyền thống của di tích;
- Tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt là với UNESCO; tranh thủ sự hợp tác quốc tế; các chính phủ; các tổ chức phi chính phủ; các cá nhân trong và ngoài nước, quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi nguồn đầu tư theo quy định của Nhà nước trong việc tu sửa, phục hồi, tôn tạo, bảo quản khu di sản theo quy định của pháp luật;
     - Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hoá;
- Quản lý đội ngũ thuyết minh viên đi vào nề nếp; xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thuyết minh viên nhằm phù hợp với nhiệm vụ thuyết minh, quảng bá di sản văn hoá của nhân loại;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.Hiện nay phòng có 01 trưởng phòng và 05 cán bộ, lao động hợp đồng.

3. Phòng Truyền thông và Khai thác Dịch vụ

  Được thành lập mới nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá các giá trị di sản đến đông đảo bạn bè quốc tế, tranh thủ sự đồng thuận của các nước đối với hồ sơ khoa học Thành Nhà Hồ. Đồng thời thực hiện việc nghiên cứu khai thác, phát huy hiệu quả giá trị du lịch di sản văn hoá Thành Nhà Hồ, mang lại nguồn thu quan trọng nhằm tái đầu tư, tôn tạo di tích, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, xứng đáng là di sản văn hoá tiêu biểu của tỉnh Thanh Hoá và của cả nước, hướng tới di sản văn hoá của nhân loại. Phòng có nhiệm vụ:
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị và văn bản hướng dẫn của Nhà nước để xây dựng kế hoạch truyền thông, khai thác du lịch ngắn hạn, dài hạn trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;
 - Duy trì hoạt động của Website Thành Nhà Hồ bằng việc thường xuyên cập nhật tin bài và thực hiện các dịch vụ quảng cáo trên Website; Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh di sản và du lịch Thành Nhà Hồ trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, hợp tác quốc tế, tổ chức diễn đàn trao đổi nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch Thành Nhà Hồ;
- Tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu, phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể, nghệ thuật của vùng đất cố đô, góp phần làm phong phú và nâng cao bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc để không ngừng nâng cao khả năng hưởng thụ văn hoá của nhân dân, phục vụ khách tham quan khu di tích và sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh nhà;
- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông di sản văn hoá, từng bước nâng cao ý thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu hội nhập du lịch quốc tế;
- Nghiên cứu khai thác và phát huy giá trị du lịch của khu di sản Thành Nhà Hồ bằng mọi hình thức phù hợp quy định của pháp luật và điều kiện hiện có để tăng nguồn thu cho ngân sách;
- Dịch thuật và diễn giải các văn bản, hồ sơ tài liệu liên quan đến di sản Thành Nhà Hồ; Tổ chức dịch thuật và thực hiện các dịch vụ dịch thuật đối với tổ chức, cá nhân có yêu cầu;

- Thực hiện một số công tác khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Hiện nay phòng có 01 Trưởng phòng và 9 cán bộ, lao động hợp đồng.
 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH NHÀ HÔ

Địa chỉ: Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Điện thoại: 02378.929.181 - Email: thanhnhahovietnam@gmail.com

Website hiện đang trong quá trình thử nghiệm